Deklaracja dostępności

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • brak alternatywy dla treści nietekstowych (filmy, nagrania dźwiękowe, obrazy fotograficzne, grafiki i infografiki);
 • na stronie występują elementy o niewystarczającym minimalnym kontraście.

Oświadczenie sporządzono dnia 2021.03.24 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Dostępność architektoniczna

 1. Budynek siedziby Nadleśnictwa Jastrowie, ul. Roosevelta 8, 64-915 Jastrowie

Wejście główne do siedziby Nadleśnictwa znajduje się od drogi wewnętrznej połączonej z ulicą Roosevelta, Wejście bezpośrednio z chodnika nie wymaga pochylni ani platform przystosowanych dla osób niepełnosprawnych, brak przeszkód poziomych na poziomie „0”.

Drzwi w budynku głównym posiadają minimalną szerokość 90 cm, umożliwiającą skorzystanie z przejścia osobie niepełnosprawnej.

Budynek biura nadleśnictwa nie posiada windy.

Pojazdy parkowane są na ogólnodostępnych parkingach przed ogrodzeniem oraz w bezpośrednim sąsiedztwie budynku, jest wyznaczone jedno miejsce postojowe dla osób niepełnosprawnych.

Poruszanie się osób niepełnosprawnych po budynku możliwe jest tylko na poziomie „0”. Nie ma możliwości poruszania się przez osoby niepełnosprawne po wyższych poziomach. Wejścia do pomieszczeń biurowych nie posiadają progów. W budynku jest toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych na poziomie „0”.

Interesanci podejmowani są na poziomie „0” przez osobę, z którą byli umówieni.

Budynek nie posiada szczególnych oznaczeń ani systemów dźwiękowych ułatwiających poruszanie się osobom niewidomym i słabowidzącym. Po budynku można poruszać się z psem asystującym. Siedziba nie jest również wyposażona w pętlę indukcyjną wspomagającą osoby słabosłyszące. Budynek obsługiwany jest przez pracowników administracji posługujących się językiem polskim. Wśród pracowników nie ma tłumacza języka migowego.

W celu ułatwienia rozstrzygnięcia danej sprawy bądź ustalenia terminu spotkania wskazane jest kontakt telefoniczny na nr +48 67 266 23 61 lub e-mailowo na adres jastrowie@pila.lasy.gov.pl

 1. Budynek biurowo-administracyjny zlokalizowany w miejscowości Hajda 14, 64-915 Jastrowie mieszczący kancelarie Szkółki Leśnej, Szkółki Zadrzewieniowej oraz Leśnictw Ptusza i Hajda.

Wejście do kancelarii Szkółkarskich znajduje się przy pętli kończącej drogę dojazdową do budynku.

Wejście do kancelarii Leśnictw Ptusza oraz Hajda znajduje się od strony placu wewnętrznego.

Wejścia posiadają przeszkody pionowe w postaci schodów. Na wyposażeniu budynku znajduje się schodołaz. Występują przeszkody poziome między pomieszczeniami. Budynek nie posiada windy.

Pojazdy parkowane są na ogólnodostępnych parkingach w bezpośrednim sąsiedztwie budynku, nie ma wyznaczonych miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych.

W budynku znajduje się WC dla niepełnosprawnych

Interesanci podejmowani są przez osobę, z którą byli umówieni (istnieje możliwość wyjścia pracownika z budynku w celu załatwienia sprawy).

Po budynku można poruszać się z psem asystującym.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych. Budynek obsługiwany jest przez pracowników administracji posługujących się językiem polskim. Wśród pracowników nie ma tłumacza języka migowego.

Leśniczy leśnictwa Hajda: Szymon Tyde, kom. 606 958 264, e-mail: szymon.tyde@pila.lasy.gov.pl
Leśniczy leśnictwa Ptusza: Dawid Rosenthal, kom. 606 962 985, e-mail: dawid.rosenthal@pila.lasy.gov.pl
Leśniczy Szkółki Zadrzewieniowej: Eliza Buczyńska, tel.: 67 266 25 22, kom. 606 954 457, e-mail: eliza.buczynska@pila.lasy.gov.pl
Leśniczy Szkółki Leśnej: Anna Tyde, tel.: 67 266 25 22, kom. 606 947 284, e-mail: anna.tyde@pila.lasy.gov.pl

 1. Kancelarie Leśnictw Budy oraz Brzeźnica ul. Brzeźnicka 1 Budy, 64-915 Jastrowie

Wejścia posiadają przeszkody pionowe w postaci schodów. Budynek nie jest przystosowany dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Drzwi do budynku posiadają minimalną szerokość 90 cm.

Pojazdy parkowane są na posiadłości kancelarii w bezpośrednim sąsiedztwie budynku, nie ma wyznaczonych miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych. Budynek obsługiwany jest przez pracowników administracji posługujących się językiem polskim. Wśród pracowników nie ma tłumacza języka migowego.

Po budynku można poruszać się z psem asystującym – po wcześniejszym uzgodnieniu z leśniczym. Budynek nie posiada szczególnych oznaczeń ani systemów dźwiękowych ułatwiających poruszanie się osobom niewidomym i słabowidzącym. Siedziba nie jest również wyposażona w pętlę indukcyjną wspomagającą osoby słabosłyszące.

Brak WC dla osób z niepełnosprawnościami.

Interesanci podejmowani są przez osobę, z którą byli umówieni (istnieje możliwość wyjścia pracownika z budynku w celu załatwienia sprawy).

Leśniczy leśnictwa Budy: Mirosław Krupka, kom. 606 943 164, e-mail: miroslaw.krupka@pila.lasy.gov.pl
Leśniczy leśnictwa Brzeźnica: Karol Majszczyk, kom. 602 773 047, e-mail: karol.majszczyk@pila.lasy.gov.pl

 1. Kancelaria L. Jeziora – ul. Narutowicza 8, 64-915 Jastrowie.

Wejścia posiadają przeszkody pionowe w postaci schodów. Budynek nie jest przystosowany dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Drzwi budynku posiadają minimalną szerokość 90 cm.

Pojazdy parkowane są na posiadłości kancelarii w bezpośrednim sąsiedztwie budynku, nie ma wyznaczonych miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych. Budynek obsługiwany jest przez pracowników administracji posługujących się językiem polskim. Wśród pracowników nie ma tłumacza języka migowego.

Po budynku można poruszać się z psem asystującym – po wcześniejszym uzgodnieniu z leśniczym. Budynek nie posiada szczególnych oznaczeń ani systemów dźwiękowych ułatwiających poruszanie się osobom niewidomym i słabowidzącym. Siedziba nie jest również wyposażona w pętlę indukcyjną wspomagającą osoby słabosłyszące.

Brak WC dla osób z niepełnosprawnościami.

Interesanci podejmowani są przez osobę, z którą byli umówieni (istnieje możliwość wyjścia pracownika z budynku w celu załatwienia sprawy).

Leśniczy leśnictwa Jeziora: Ryszard Kowal, kom. 606 950 385, e-mail: ryszard.kowal@pila.lasy.gov.pl

 1. Kancelaria L. Wądołek – Wądołek 1, 64-915 Jastrowie

Budynek nie jest przystosowany dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, Drzwi budynku posiadają minimalną szerokość 90 cm.

Pojazdy parkowane są na posiadłości kancelarii w bezpośrednim sąsiedztwie budynku, nie ma wyznaczonych miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych. Budynek obsługiwany jest przez pracowników administracji posługujących się językiem polskim. Wśród pracowników nie ma tłumacza języka migowego.

Po budynku można poruszać się z psem asystującym – po wcześniejszym uzgodnieniu z leśniczym. Budynek nie posiada szczególnych oznaczeń ani systemów dźwiękowych ułatwiających poruszanie się osobom niewidomym i słabowidzącym. Siedziba nie jest również wyposażona w pętlę indukcyjną wspomagającą osoby słabosłyszące.

Brak WC dla osób z niepełnosprawnościami.

Interesanci podejmowani są przez osobę, z którą byli umówieni (istnieje możliwość wyjścia pracownika z budynku w celu załatwienia sprawy).

Leśniczy leśnictwa Wądołek: Mariusz Stanisławski, kom. 606 948 334, e-mail: Mariusz.stanislawski@pila.lasy.gov.pl

 1. Kancelaria L. Sypniewo – Sypniewko 27, 64-915 Jastrowie.

Wejścia posiadają przeszkody pionowe w postaci schodów. Budynek nie jest przystosowany dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Drzwi do budynku posiadają minimalną szerokość 90 cm.

Pojazdy parkowane są na posiadłości kancelarii w bezpośrednim sąsiedztwie budynku, nie ma wyznaczonych miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych. Budynek obsługiwany jest przez pracowników administracji posługujących się językiem polskim. Wśród pracowników nie ma tłumacza języka migowego.

Po budynku można poruszać się z psem asystującym – po wcześniejszym uzgodnieniu z leśniczym. Budynek nie posiada szczególnych oznaczeń ani systemów dźwiękowych ułatwiających poruszanie się osobom niewidomym i słabowidzącym. Siedziba nie jest również wyposażona w pętlę indukcyjną wspomagającą osoby słabosłyszące.

Brak WC dla osób z niepełnosprawnościami.

Interesanci podejmowani są przez osobę, z którą byli umówieni (istnieje możliwość wyjścia pracownika z budynku w celu załatwienia sprawy).

Leśniczy leśnictwa Sypniewo: Mariusz Bronowicki, kom. 606 947 561, e-mail: mariusz.bronowicki@pila.lasy.gov.pl

 1. Kancelaria L. Drzewiec – Drzewiec 1, 64-915 Jastrowie

Wejścia posiadają przeszkody pionowe w postaci schodów. Budynek nie jest przystosowany dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Drzwi budynku nie posiadają minimalnej szerokości 90 cm.

Pojazdy parkowane są na posiadłości kancelarii w bezpośrednim sąsiedztwie budynku, nie ma wyznaczonych miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych. Budynek obsługiwany jest przez pracowników administracji posługujących się językiem polskim. Wśród pracowników nie ma tłumacza języka migowego.

Po budynku można poruszać się z psem asystującym – po wcześniejszym uzgodnieniu z leśniczym. Budynek nie posiada szczególnych oznaczeń ani systemów dźwiękowych ułatwiających poruszanie się osobom niewidomym i słabowidzącym. Siedziba nie jest również wyposażona w pętlę indukcyjną wspomagającą osoby słabosłyszące.

Brak WC dla osób z niepełnosprawnościami.

Interesanci podejmowani są przez osobę, z którą byli umówieni (istnieje możliwość wyjścia pracownika z budynku w celu załatwienia sprawy).

Leśniczy leśnictwa Drzewiec: Stanisław Koralewski kom. 606 963 832 e-mail: stanisław.koralewski@pila.lasy.gov.pl

 1. Kancelaria L. Prądy – Prądy 1, 64-915 Jastrowie.

Wejścia posiadają przeszkody pionowe w postaci schodów. Budynek nie jest przystosowany dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Drzwi do budynku posiadają minimalną szerokość 90 cm.

Pojazdy parkowane są na posiadłości kancelarii w bezpośrednim sąsiedztwie budynku, nie ma wyznaczonych miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych. Budynek obsługiwany jest przez pracowników administracji posługujących się językiem polskim. Wśród pracowników nie ma tłumacza języka migowego.

Po budynku można poruszać się z psem asystującym – po wcześniejszym uzgodnieniu z leśniczym. Budynek nie posiada szczególnych oznaczeń ani systemów dźwiękowych ułatwiających poruszanie się osobom niewidomym i słabowidzącym. Siedziba nie jest również wyposażona w pętlę indukcyjną wspomagającą osoby słabosłyszące.

Brak WC dla osób z niepełnosprawnościami.

Interesanci podejmowani są przez osobę, z którą byli umówieni (istnieje możliwość wyjścia pracownika z budynku w celu załatwienia sprawy).

Leśniczy leśnictwa Prądy: Wojciech Jęsiek, kom. 668 241 239,e-mail: wojciech.jesiek@pila.lasy.gov.pl

 1. Kancelaria L. Szwecja – ul. Kościelna 30, 78-611 Szwecja.

Budynek nie jest przystosowany dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Drzwi do budynku posiadają minimalną szerokość 90 cm

Pojazdy parkowane są na posiadłości kancelarii w bezpośrednim sąsiedztwie budynku, nie ma wyznaczonych miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych. Budynek obsługiwany jest przez pracowników administracji posługujących się językiem polskim. Wśród pracowników nie ma tłumacza języka migowego.

Po budynku można poruszać się z psem asystującym – po wcześniejszym uzgodnieniu z leśniczym. Budynek nie posiada szczególnych oznaczeń ani systemów dźwiękowych ułatwiających poruszanie się osobom niewidomym i słabowidzącym. Siedziba nie jest również wyposażona w pętlę indukcyjną wspomagającą osoby słabosłyszące.

Brak WC dla osób z niepełnosprawnościami.

Interesanci podejmowani są przez osobę, z którą byli umówieni (istnieje możliwość wyjścia pracownika z budynku w celu załatwienia sprawy).

Leśniczy leśnictwa Szwecja: Bartosz Marchwiak, kom. 606 947 653,e-mail: bartosz.marchwiak@pila.lasy.gov.pl

 1. Kancelaria L. Zacisze – Kolonia Brzeźnica 1, 64-915 Jastrowie

Budynek nie jest przystosowany dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.. Drzwi budynku nie posiadają minimalnej szerokości 90 cm.

Pojazdy parkowane są na posiadłościkancelarii w bezpośrednim sąsiedztwie budynku, nie ma wyznaczonych miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych. Budynek obsługiwany jest przez pracowników administracji posługujących się językiem polskim. Wśród pracowników nie ma tłumacza języka migowego.

Po budynku można poruszać się z psem asystującym – po wcześniejszym uzgodnieniu z leśniczym. Budynek nie posiada szczególnych oznaczeń ani systemów dźwiękowych ułatwiających poruszanie się osobom niewidomym i słabowidzącym. Siedziba nie jest również wyposażona w pętlę indukcyjną wspomagającą osoby słabosłyszące.

Brak WC dla osób z niepełnosprawnościami.

Interesanci podejmowani są przez osobę, z którą byli umówieni (istnieje możliwość wyjścia pracownika z budynku w celu załatwienia sprawy).

Leśniczy leśnictwa Zacisze: Adam Maroszek, kom. 668 815 542,e-mail: adam.maroszek@pila.lasy.gov.pl

Kontakt ogólny:

W celu ułatwienia rozstrzygnięcia danej sprawy bądź ustalenia terminu spotkania wskazane jest kontakt telefoniczny na nr +48 67 266 23 61 lub e-mailowo na adres jastrowie@pila.lasy.gov.pl

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Pan Dariusz Małecki: tel. 606 926 851; email: dariusz.malecki@pila.lasy.gov.pl. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Skip to content